top of page
Šárka Neuwirthová DiS.

Vzdělání :   Obor Diplomovaný fyzioterapeut, SZŠ a VZŠ Brno

Kurzy:

    Hiporehabilitace

    Diagnostika a léčení poruch pohybového aparátu (měkké a mobilizační techniky)

    Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (Volejníková)

    Brugger koncept (Pavlů)

    The SET Concept - Basic Course (Hamáčková)

    Jóga podle Iyengara

    Škola zad

    Metoda MFK (Končalová)

    Bazální programy ve fyzioterapii - A (Čápová)

    Sball - Koordinace pánve a kyčelního kloubu

    The McKenzie Institute - Mechanical diagnosis and therapy A,B,C,D (Nováková,Luetchford)

bottom of page