top of page
Bc. Jan Neuwirth

Vzdělání :   Léčebná rehabilitace a fyzioterapie, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity

Kurzy:
 

    The Sling Exercise Therapy Concept , S-E-T Basic , Advanced Level 1&2 Course

    Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicina pro fyzioterapeuty) (p. Karla Košťálová)

    Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (p. Hana Volejníková)

    Bazální programy ve fyzioterapii A & B" (p. Jarmila Čápová)

    Spiraldynamik® Basic  (p. Lenka Kazmarová) www.spiraldynamik.com , www.sdynamic.cz

    Diskopatie - pohyb a principy Spiraldynamik® "Strategie od A do Z"       (p. Milena Daniel)

    Spiraldynamik® Intermediate     (p. Milena Daniel)

    Spiraldynamik® - Pletenec ramenní - 3D mobilita (p.Yolande Deswarte)

    Spiraldynamik® Intermediate Specific - 3D trénink (p.Oliver Hartelt)

    Spiraldynamik® Intermediate Specific - Terapie (p.Christian Heel)

bottom of page