Komplexní diagnostika a terapie                       800,- Kč

Skupinové pohybové programy      60 min.     800,- Kč

Nejsme smluvním partnerem zdravotních pojišťoven!

Platnost od 1.4.2022