Komplexní diagnostika a terapie                       750,- Kč
Skupinové pohybové programy      60 min.     750,- Kč
Nejsme smluvním partnerem zdravotních pojišťoven!

Platnost od 1.1.2019